zaterdag 2 januari 2016

Hebben Adam en Eva werkelijk bestaan?

Collins benadrukt dat de bijbelse openbaring ons mede gegeven is om de werkelijkheid om ons heen te verstaan. Dat maken de eerste hoofdstukken van Genesis ons al duidelijk. Hoe wij de geschiedenis van Adam en Eva opvatten, heeft te maken met de vraag hoe wij staan tegen­over het gezag van de Schrift.
De geschiedenis van de zondeval toont ons dat de zonde een vreemde indringer is in Gods schepping. Collins wil vasthouden aan Adam en Eva als histo­rische personen, maar houdt het voor moge-lijk dat hij een soort stamhoofd was, wiens opstand tegen God gevolgen had voor allen die onder zijn gezag vielen.
Hoe dicht Collins ook bij Gen. 1-3 wil blijven, in zijn visie zijn Adam en Eva niet het mensenpaar van wie alle mensen afstammen en behoort de natuurlijke dood van de mens bij Gods goede schep-ping. De dood ster­ven zou alleen slaan op wat wij in de dogmatiek de geestelijke dood noemen. Dat is kennelijk strijd met het duidelijk getuigenis van de Schrift.

C. John Collins, Did Adam and Eve Really Exist? Who They Were and Why You Should Care, Crossway Books, Wheaton, Illinois 2011; ISBN 978-1-4335-2425-7; pb.192 pp., prijs $16,99.